Background LightBackground Dark

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS

Date

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS để kiểm tra xem tên miền nào đang bị chặn, và nguyên nhân nó bị chặn do trình chặn quảng cáo nào.

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS

Tìm kiếm nhật ký

Ở đây bạn có thể tìm kiếm một tên miền mà bạn nghi là nó bị trình chặn quảng cáo chặn, sau khi đã tìm ra được rồi thì bạn kiểm tra xem nó có bị như hình dưới không nhé!

Tên miền bị trình chặn quảng cáo chặn

Bạn đi chuột vào ⓘ để biết trình chặn quảng cáo nào đang chặn nó nhé.

Bộ lọc nhật ký

Đây là chức năng rất hay giúp bạn lọc ra các tên miền bị chặn và các tên miền đang được cho phép, ngoài ra bạn cũng có thể xem được nhật ký DNS.

Bộ lọc nhật ký
  • Blocked Queries Only (Chỉ xem truy vấn bị chặn)
  • Raw DNS logs (Xem nhật ký DNS)

Kiểm tra lại nhật ký

Trong quá trình sử dụng nếu muốn kiểm tra lại nhật ký, thì bạn bấm vào biểu tượng reload tiếp theo là bạn kiểm tra danh sách tên miền.

Danh sách tên miền

Sau khi đã thực hiện đủ các bước trên, bạn xem lại nội dung ở mục cách theo dõi nhật ký trên NextDNS để kiểm tra xem có tên miền nào mới không.

Kết

Qua bài viết này bạn cũng đã biết cách kiểm tra, theo dõi nhật ký tên miền trên NextDNS. Ở phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một số chức năng trong cài đặt nhé.