Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chức năng theo dõi trên NextDNS có ý nghĩa gì

Ngày đăng

Với chức năng theo dõi trên NextDNS, thì bạn có thể theo dõi được các hoạt động đang diễn ra trên các trình chặn quảng cáo mà bạn đã thêm.

Các chức năng theo dõi trên NextDNS

Tại đây thì bạn có một số chức năng như:

  • All Devices (theo dõi theo thiết bị của bạn.)
  • Last 30 days (theo dõi từ ngày đến tháng.)
  • Queries (theo dõi số truy vấn đang có.)
  • Blocked queries (theo dõi số truy vấn đã chặn.)
  • Of blocked queries (đã chặn được bao nhiêu truy vấn được tính ra dạng %.)

Queries

Biểu đồ giúp kiểm tra số truy vấn theo ngày.

Resolved Domains

Số miền được loại ra khỏi trình chặn quảng cáo, đây là các miền đã được giải quyết mà không bị chặn bởi bất kỳ cài đặt nào hoặc do chúng được cho phép theo cách thủ công.

Blocked Domains

Số miền được chặn từ trình chặn quảng cáo, đây là các miền bị chặn bởi cài đặt Bảo mật, Quyền riêng tư và / hoặc Kiểm soát của phụ huynh hoặc do chúng bị từ chối theo cách thủ công.

Blocked Reasons

Các cài đặt Bảo mật, Quyền riêng tư và / hoặc Kiểm soát của phụ huynh đã chặn hầu hết các truy vấn từ trình chặn quảng cáo này.

Devices

Danh sách được chặn theo thiết bị, đây là danh sách các thiết bị thực hiện các truy vấn.

IPs

Danh sách địa chỉ IP thực hiện các truy vấn.

Root Domains

Đây là danh sách tổng hợp tất cả các truy vấn được thực hiện cho các miền gốc và tất cả các miền phụ của chúng.

GAFAM Dominance

"GAFAM" (Google, Amazon, Facebook, Apple và Microsoft) là 5 công ty Internet thống trị sở hữu nhiều dịch vụ phổ biến, thường hoạt động dưới một tên khác, ví dụ: WhatsApp và Instagram cho Facebook. Đây là danh sách các truy vấn theo từng website.

Encrypted DNS

Phần trăm truy vấn được thực hiện bằng cách sử dụng phương tiện truyền tải được mã hóa (DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS hoặc các ứng dụng chính thức từ NextDNS).

DNSSEC

Phần trăm truy vấn được xác thực bằng DNSSEC.

Traffic Destination

Đây là bản đồ danh sách các quốc gia có lưu lượng truy cập Internet của bạn.

Kết

Bài viết này tuy ngắn, nhưng ít ra cũng giúp cho bạn được cách cho phép một tên miền bất kì, hẹn gặp lại bạn ở các Series tới.