Background LightBackground Dark

Chuyên mục #mongodb | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Tìm kiếm

Khởi chạy máy chủ MongoDB Modified

Để khởi động MongoDB Server trong Windows, hãy khởi động Mongo Daemon (mongod.exe) có trong thư mục bin của Thư mục cài đặt MongoDB.
Published
Đọc tiếp

Kiểm tra phiên bản MongoDB

Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.
Published
Đọc tiếp

Mongo Shell

Mongo shell là một giao diện JavaScript tương tác với MongoDB Server được sử dụng để thực hiện các hoạt động quản trị và dữ liệu. Trong bài viết này tìm hiểu cách sử dụng của nó.
Published
Đọc tiếp

Cài đặt MongoDB lên Ubuntu

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách cài đặt MongoDB lên hệ điều hành Ubuntu.
Published
Đọc tiếp

Hướng dẫn về MongoDB

Tìm hiểu MongoDB từ những điều cơ bản bao gồm Mongo Shell, Cài đặt MongoDB, MongoDB Script, Tài liệu và Hoạt động CRUD của chúng, Bộ sưu tập, Cơ sở dữ liệu, Bộ bản sao, Tìm kiếm văn bản, MapReduce, Sao lưu và Khôi phục, MongoDB giao tiếp với Java, Kotlin, NodeJS; Câu hỏi phỏng vấn MongoDB, v.v.
Published
Đọc tiếp