Background LightBackground Dark

Chuyên mục #nextdns | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Tìm kiếm

Hướng dẫn cấu hình NOIP để hoạt động với NextDNS

Để tự động cập nhật địa chỉ IP khi sử dụng NextDNS, thì bạn cần cấu hình DDNS trên cả router và NextDNS.
Published
Đọc tiếp

Series hướng dẫn sử dụng NextDNS

Series hướng dẫn sử dụng NextDNS từ A đến Z. Từ cài đặt NextDNS đến cấu hình NextDNS và cuối cùng là bảo vệ gia đình bằng NextDNS.
Published
Đọc tiếp

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS

Cách theo dõi nhật ký trên NextDNS để kiểm tra xem tên miền nào đang bị chặn, và nguyên nhân nó bị chặn do trình chặn quảng cáo nào.
Published
Đọc tiếp

Chức năng theo dõi trên NextDNS có ý nghĩa gì

Với chức năng theo dõi trên NextDNS, thì bạn có thể theo dõi được các hoạt động đang diễn ra trên các trình chặn quảng cáo mà bạn đã thêm.
Published
Đọc tiếp

Cấu hình chức năng cho phép tên miền trên NextDNS

NextDNS ngày càng trở nên phổ biến hơn đặc biết là hỗ trợ khách hàng cho phép và không cho phép một tên miền bất kì được hoạt động và không được hoạt động.
Published
Đọc tiếp

Tìm hiểu các chức năng cài đặt trên NextDNS

Để tăng thêm mức độ bảo mật cho tài khoản và mạng của mình, thì bạn cần phải tìm hiểu thêm về các chức năng cài đặt trên NextDNS.
Published
Đọc tiếp

Cấu hình chức năng kiểm soát của cha mẹ trên NextDNS Modified

Cấu hình chức năng kiểm soát của cha mẹ trên NextDNS. Bảo vệ con cái của bạn dễ dàng hơn với các cấu hình từ cơ bản tới nâng cao.
Published
Đọc tiếp

Cấu hình các chức năng riêng tư trên NextDNS

Trong bài viết kế tiếp này chúng ta cùng tìm hiểu và kích hoạt các chức năng riêng tư trên NextDNS.
Published
Đọc tiếp

Cấu hình các chức năng riêng tư trên NextDNS

NextDNS ngày càng trở nên phổ biến hơn đặc biết là hỗ trợ chặn và bỏ chặn một tên miền bất kì. Bạn có thể chặn các domain có chứa quảng cáo như Google và MGID.
Published
Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng NextDNS trên Modem

NextDNS là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế DNS Cloudflare, Khi sử dụng NextDNS thì bạn sẽ được bảo vệ toàn diện từ các chức năng nổi bật của NextDNS.
Published
Đọc tiếp

Tìm Hiểu Và Kích Hoạt Các Chức Năng Bảo Mật Trên NextDNS

Trong bài viết kế tiếp này chúng ta cùng tìm hiểu và kích hoạt các chức năng bảo mật trên NextDNS.
Published
Đọc tiếp