Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chuyên mục #noip | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Hướng dẫn cấu hình NOIP để hoạt động với NextDNS

Để tự động cập nhật địa chỉ IP khi sử dụng NextDNS, thì bạn cần cấu hình DDNS trên cả router và NextDNS.
Ngày đăng
Đọc tiếp