Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chuyên mục #script | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện DeferJS của Mai Nhựt Tân

Đây là một thư viện hiệu suất nguyên bản siêu nhỏ để tải JS, CSS, hình ảnh, iframe . Trì hoãn hầu hết mọi thứ, dễ dàng tăng tốc trang web của bạn.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Tăng Tốc Website Từ Preload

Ngày nay khi tối ưu website thì người ta quan trọng nhất là tốc độ và trải nghiệm của người dùng.
Ngày đăng
Đọc tiếp