Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chuyên mục #tang-toc | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Cách Kiểm Tra Xem Có Bao Nhiêu Requests Trên Website

Về vấn đề dùng nhiều scripts bên ba thì bạn sẽ không tránh khỏi được có nhiều requests được tải cùng website
Ngày đăng
Đọc tiếp

Tăng Tốc Website Bằng Cách Sử Dụng Staticaly

Staticaly là một trang hoàn toàn miễn phí nó giúp bạn đẩy các file tĩnh như ảnh,font,css và js của bạn thông qua URL cdn của họ.
Ngày đăng
Đọc tiếp