Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chuyên mục #ubuntu | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Kiểm tra phiên bản MongoDB

Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Mongo Shell

Mongo shell là một giao diện JavaScript tương tác với MongoDB Server được sử dụng để thực hiện các hoạt động quản trị và dữ liệu. Trong bài viết này tìm hiểu cách sử dụng của nó.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Cài đặt MongoDB lên Ubuntu

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách cài đặt MongoDB lên hệ điều hành Ubuntu.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Mẫu Config Module PageSpeed trên máy chủ LiteSpeed

Trong snippet này mình sẽ chia sẻ với các bạn mẫu config Module PageSpeed trên máy chủ LiteSpeed.
Ngày đăng
Đọc tiếp