Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Tăng Tốc Website Từ Preload

Ngày đăng

Ngày nay khi tối ưu website thì người ta quan trọng nhất là tốc độ và trải nghiệm của người dùng. Bạn có thể áp dụng nội dung trong bài viết này với các đoạn script của bài trước để tối ưu thêm.

Để hiểu rõ hơn về cả thẻ link các bạn tìm hiểu tại trang sau: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Preloading_content

Để preload nội dung bạn dùng code sau:

<link
  rel="preload"
  href="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js"
  as="script"
/>
<link rel="preload" href="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js" as="script" />
<link rel="preload" href="https://stc.sp.zdn.vn/chatbutton/main-1.2.2.js" as="script" />
<link
  rel="preload"
  href="https://stc.sp.zdn.vn/chatbutton/main.142b31d74cee2e25afe3651f0591f9f4.css"
  as="style"
/>
<link rel="preload" href="https://stc.sp.zdn.vn/chatbutton/images/main_sprites.png" as="image" />
<link rel="preload" href="https://stc.sp.zdn.vn/chatbutton/images/stick_zalo.png" as="image" />
<link rel="preload" href="https://platform.twitter.com/widgets.js" as="script" />

Để Prefetch nội dung bạn dùng code sau:

<link rel="dns-prefetch" href="//connect.facebook.net" />
<link rel="dns-prefetch" href="//static.xx.fbcdn.net" />
<link rel="dns-prefetch" href="//sp.zalo.me" />
<link rel="dns-prefetch" href="//stc.sp.zdn.vn" />
<link rel="dns-prefetch" href="//platform.twitter.com" />

Để preconnect nội dung bạn dùng code sau:

<link href="https://connect.facebook.net" rel="preconnect" crossorigin />
<link href="https://static.xx.fbcdn.net" rel="preconnect" crossorigin />
<link href="https://sp.zalo.me" rel="preconnect" crossorigin />
<link href="https://stc.sp.zdn.vn" rel="preconnect" crossorigin />
<link href="https://platform.twitter.com" rel="preconnect" crossorigin />

Chúc các bạn thành công.