Tuan Duc Design

Tuan Duc Design

Ask me about Optimize Website, Install VPS, Hosting Selection...

© tuanducdesign.com

Ở các bài trước mình đã hướng dẫn các bạn lazyload các script, ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách lazyload image và iframe.

Lazyload Image Và Iframe

Tiếp nối các chuỗi Lazyload scripts bên ba thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Lazyload khi sử dụng Google Fonts.

Lazyload Google Fonts