Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design
Background LightBackground Dark

Dự án

Dự án do mình đóng góp và phát triển.

 • HR Documentation

  HR Documentation

  Đang hoạt động

  Dự án HR Documentation sử dụng Library ReactJS và Framework NextJS là một nền tảng chia sẻ các kiến thức và tài liệu dành cho HR.

 • Vue Starter CV

  Vue Starter CV

  Đang xây dựng

  Dự án Vue Starter CV sử dụng Framework VueJS và ViteJS là một trang web tạo portfolio, cv xin việc.

 • Gatsby Starter Lumen Dark

  Gatsby Starter Lumen Dark

  Bảo trì

  Dự án Gatsby Starter Lumen Dark sử dụng Library ReactJS và Framework GatsbyJS, được tuỳ biến lại từ dự án gốc Gatsby Starter Lumen.