Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design
HR Documentation
Background LightBackground Dark
Công nghệ
ReactJS, NextJS, TailwindCSS
Phát triển lúc
Trạng thái dự án
Đang hoạt động
Xem dự án

Giới thiệu về dự án HR Documentation

Dự án HR Documentation sử dụng Library ReactJS và Framework NextJS là một nền tảng chia sẻ các kiến thức và tài liệu dành cho HR. Đây là một dự án được tuỳ biến lại từ Nextra.

Công nghệ sử dụng: ReactJS, NextJS, TailwindCSS

Chức năng bao gồm:

  • Thay đổi giao diện sáng/tối với Next-theme.
  • SEO với Next-SEO.
  • Tìm kiếm nội dung với FlexSearch.

Giới thiệu về HR Documentation

HR Documentation là một nền tảng chia sẻ các kiến thức và tài liệu về Front End, Back End, Linux và Design dành cho những bạn HR mới bước chân vào nghề tuyển dụng.