Series hướng dẫn sử dụng NextDNS

Chào mừng bạn đến với chuỗi Series hướng dẫn sử dụng NextDNS, đây là danh sách các series hướng dẫn sử dụng NextDNS có trên Tuan Duc Design. Từ cài đặt NextDNS đến cấu hình NextDNS và cuối cùng là bảo vệ gia đình bằng NextDNS.

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng NextDNS

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng NextDNS

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách cấu hình NextDNS trên các thiết bị.
 • Biết cách sử dụng NextDNS.

Xem thêm →

Tìm hiểu và kích hoạt các chức năng bảo mật

Tìm hiểu và kích hoạt các chức năng bảo mật

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách kích hoạt chức năng bảo mật.
 • Mạng được bảo mật hơn.
 • Biết cách bảo vệ thành viên trong gia đình khi truy cập mạng.

Xem thêm →

Cấu hình các chức năng riêng tư

Cấu hình các chức năng riêng tư

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Truy cập mạng an toàn hơn.
 • Biết cách xử lý các lỗi khi gặp phải với NextDNS.

Xem thêm →

Cấu hình chức năng kiểm soát của cha mẹ

Cấu hình chức năng kiểm soát của cha mẹ

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách hạn chế con cái vào Website, App, Game bất kì.
 • Lên thời gian sử dụng ứng dụng bất kì cho con cái.
 • Bảo vệ con cái khỏi các trang có nội dung khiêu đâm.

Xem thêm →

Cấu hình chức năng chặn tên miền

Cấu hình chức năng chặn tên miền

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách chặn tên miền.

Xem thêm →

Cấu hình chức năng cho phép tên miền

Cấu hình chức năng cho phép tên miền

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách bỏ chặn tên miền, nếu như nó đang bị trình chặn quảng cáo chặn.

Xem thêm →

Chức năng theo dõi

Chức năng theo dõi

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách kiểm tra xem những miền nào đang bị chặn.
 • Biết cách kiểm tra số truy vấn.

Xem thêm →

Cách theo dõi nhật ký

Cách theo dõi nhật ký

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách kiểm tra xem những miền nào đang bị chặn.
 • Biết cách gỡ bỏ một miền đang bị chặn.

Xem thêm →

Tìm hiểu các chức năng cài đặt

Tìm hiểu các chức năng cài đặt

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách thay đổi tên của cấu hình.

Xem thêm →

Hướng dẫn cấu hình NOIP để hoạt động với NextDNS

Hướng dẫn cấu hình NOIP để hoạt động với NextDNS

Những gì có được sau khi hoàn thành bước này:

 • Biết cách cấu hình DDNS nói chung và NOIP nói riêng.

Xem thêm →

Rating by author: